KlubinaSubscribe to RSS - Klubina

Základné informácie o obci Klubina

Z roku 1662 pochádza prvá písomná zmienka o obci, ktorá patrila k strečnianskemu panstvu. Koncom 19. storočia tu bol postavený mlyn a píla, ktoré sú v súčasnosti presunuté do Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke. Veľká Rača je najvyšším vrchom Kysuckých Beskýd s nadmorskou výškou 1236 metrov a z obce sa jednoduchou trasou dostanete na jej vrchol. Krásny výhľad sa vám naskytne aj z miestneho kameňolomu, z ktorého bolo budované aj vodné dielo Nová Bystrica. 

Rozloha/Area/: 1557 ha
Počet obyvateľov/Population/: 542
Prvá písomná zmienka/Earliestmention/: 1662

SLOGAN: Vystúpiť môžete na vrchol kameňolomu, ktorý bol zdrojom pre najväčšiu stavbu v mikroregióne, alebo prejsť na najvyšší vrchol Kysuckých Beskýd Veľkú Raču.