Nová BystricaSubscribe to RSS - Nová Bystrica

Základné informácie o obci Nová Bystrica

Po zlúčení so zatopenými obcami Harvelka a Riečnica patrí rozlohou medzi najväčšie obce na Slovensku. Rozprestiera sa v nadmorskej výške od 490 do 1226 m.n. m..Jej súčasťou je národopisná expozícia kysuckej dediny v prírode Skanzen vo Vychylovke, v ktorom sa nachádza úzkokoľajová železnička - svetový unikát, chránený prírodný výtvor - Vychylovské prahy, Vychylovské skálie. V zátopovej oblasti bývalých susedných obcí Riečnica a Harvelka je vybudovaná vodárenská nádrž Nová Bystrica, ktorá zásobuje pitnou vodou okresy Čadca, Kysucké Nové Mesto a Žilina. V obci Riečnica sa zachoval len pôvodný kostolík.

Starosta obce Ing. Jozef Balačin
Mladý človek na mnohé veci pozerá inak, má iné názory, iné priority a dokáže sa rýchlo prispôsobiť.“ Jozef Balačin

Druhé volebné obdobie je v obci starostom Jozef Balačin. V roku 2010, kedy nastúpil do tejto funkcie, bol na Slovensku zvolený ako najmladší starosta vo veku 25 rokov. Študoval na Technickej univerzite v Ostrave. Keď nesedí v kancelárii starostu a nerieši radosti či starosti obce, tak rád počúva hudbu, vybehne niekam do prírody na turistiku, v zime na lyžovačku. 

Rozloha/Area/: 12 526 ha
Počet obyvateľov/Population/: 2882
Prvá písomná zmienka/Earliestmention/: 1662

SLOGAN: Skanzen vo Vychylovke s lesnou úvraťovou železničkou, neopísateľná panoráma Vodného diela, ale aj prírodná pamiatka Vychylovskéskálie – nielen to je Nová Bystrica...