RadôstkaSubscribe to RSS - Radôstka

Základné informácie o obci Radôstka

Prvú hodnovernú písomnú zmienku o existencii obce nachádzame z roku 1662.  Kronika Radôstky zaznamenáva zaujímavé črty svojej histórie. V roku 1712 sa na samote Kadašoviazdržiaval u svojej tetky Cesnekovej legendárny slovenský zbojník Juraj Jánošík. Obec má v súčasnosti viac ako 840 obyvateľov. Tento počet ľudí   ju zaraďuje medzi najmenšie obce v okrese. Jej skvostom je rímsko-katolíckyKostol sv. Andreja Svorada a Beňadika, vysvätený 18.7.1998 otcom kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom. Európsky inštitút kultúrnych trás so sídlom v Luxemburgu projekt interiéru tohto kostola ocenil II. miestom za vidiecku architektúru vo východnej Európe.

Starosta obce Jaroslav Fekula 
Čas a koleso dejín potvrdzuje, že obec prešla zložitým, ale pritom prirodzeným vývojom. Je to čarokrásna obec nachádzajúca sa v krásnom prostredí Kysuckej vrchoviny.“ Jaroslav Fekula 

Jaroslav Fekula je vo funkcii starostu od roku 1990, od svojich 26 rokov. V tom čase prišli za ním jeho rodáci s otázkou, či by im nechcel robiť richtára - a nebolo pre neho ťažšej otázky. Popremýšľal, na misky váh dal "za" i "proti" a... ponuku prijal. Radôstka dostala v tom čase  najmladšieho starostu na Kysuciach, vo funkcii je dodnes.  Jaroslav Fekula je i predsedom mikroregiónu Bystrická dolina. 
Rozloha/Area/: 1317 ha
Počet obyvateľov/Population/: 841
Prvá písomná zmienka/Earliestmention/: 1662

SLOGAN: Kostol svätého Bartolomeja - vyslúžil si II. miesto za vidiecku architektúru vo východnej Európe od Európskeho inštitútu kultúrnych trás. Prejdite z Kysúc na Horné Považie... zážitkovo... na bicykli.