Stará BystricaSubscribe to RSS - Stará Bystrica

Základné informácie o obci Stará Bystrica

Obec, ktorej počiatky siahajú prinajmenšom do 15. storočia, má v súčasnosti viac než 2700 obyvateľov.Dnes obec púta návštevníkov hlavne architektonicky unikátnym Slovenským orlojom na Rínku sv. Michala, štýlovou Rozhľadňou na vrchu Bobovec a novootvorenou Beskydskou zelenou cestou vedúcou popod tento vrch, pútavou je budova tzv. Zbojníckej bašty so zbojníckym kameňom. Neďaleko centra obce sa nachádza ďalšia zrekonštruovaná zóna – Park sv. Floriána so sochou patróna hasičov. Obec postupne rekonštruuje priestranstvá a budovy. Vzniká tak ucelená súčasná architektúra s tradičnými prvkami a materiálmi. Tým nadobúda obec jedinečný a súladný vzhľad.

Starosta obce PhDr. JUDr. Ján Podmanický, PhD. 
Tešme sa zo všetkého dobrého, čo denne od toho Pána hore dostávame. Kto nie je vďačný za málo, nebude vďačný ani za mnoho.“ Ján Podmanický

Už trinásty rok je starostom tejto výnimočnej kysuckej obce. Pod jeho vedením obec výrazne zmenila svoj vzhľad a stala sa jednou z najnavštevovanejších obcí na Slovensku. Z jeho iniciatívy vznikol aj unikátny Slovenský orloj a mnoho ďalších projektov, ktoré Starú Bystricu vyzdvihujú. Zároveň je od roku 2006 poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, poslancom zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Napísal niekoľko kníh, získal rôzne ocenenia.
Rozloha: 3691 ha
Počet obyvateľov: 2740
Prvá písomná zmienka/Earliestmention/: 1417

SLOGAN: Slovenský orloj, Zbojnícka bašta, pohľad z Rozhľadne na vrchu Bobovec, históriou popísaný Park Svätého Floriána – to je jedinečná Stará Bystrica!