Zborov nad BystricouSubscribe to RSS - Zborov nad Bystricou

Základné informácie o obci Zborov nad Bystricou

Cez obec prechádza bystrická cyklomagistrála, z Krásna nad Kysucou tiež vedie po hrebeni červená turistická značka cez Hájnicu, Šlapkov a Matúšov vrch až na Klubinu s peknými výhľadmi do dolín. Pri prechádzaní obcou určite neobíďte rímskokatolícky Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie – výnimočné sú najmä kostolné vitráže vytvorené akademickým maliarom Vincentom Hložníkom. Obec je tiež vyhľadávaným miestom kvôli horám plným húb a iných lesných plodov.

Starosta obce PaedDr. Juraj Hlavatý
Pre všetkých nás je tá najlepšia budúcnosť vtedy, keď bude založená na zabudnutej minulosti. Nemôžeme ísť životom ďalej, pokiaľ neprekonáme minulé chyby.“Juraj Hlavatý

Niekedy riaditeľ Základnej školy s materskou školou, dnes už druhé volebné obdobie starosta obce. Juraj Hlavatý naozaj aktívne pracuje na zveľaďovaní obce, zabezpečuje rôzne kultúrne podujatia. Je členom komisie školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja. 
Rozloha/Area/: 1871 ha
Počet obyvateľov/Population/: 2251
Prvá písomná zmienka/Earliestmention/: 1662

SLOGAN: Zborovská dominanta - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie s prívlastkom kysucká Sixtínska kaplnka s farbami mihotajúcimi sa vitrážami.