EU projekt

Hlavným cieľom projektu je "Rozvoj cezhraničnej spolupráce a integrácie prostredníctvom rozvoja informatizácie a informačnej dostupnosti."Zvolený hlavný cieľ napĺňa cieľ Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013ako aj cieľ prioritnej osi programu Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia, nakoľko projekt podporuje rozvoj regiónov prostredníctvom rozvoja IKT a súčasne podporuje a posilňuje cezhraničnú spoluprácu medzi partnermi. V rámci projektu vytvárame hodnotné informačné obsahy a informačné systémy, ktoré budú dobre dostupné verejnosti. 

Komentáre