Info

Jednotlivé obce mikroregiónov už na prelome storočí postupne nadviazali spoluprácu vo viacerých oblastiach. Na úrovni mikroregiónov kooperácia naplno začala prípravou spoločných projektov, okrem iných práve aktuálnym INFORMUJME SA NAVZÁJOM. Cieľ bol jasný – vedieť o sebe viac a dostať zaujímavosti z našich regiónov ďalej. Prostredníctvom projektu rozvíjame informačné systémy a zlepšujeme informačnú a komunikačnú dostupnosť prihraničného územia Slovenska a Česka. Veď sme OK REGION!

PROJEKT 
Projekt „Informujme sa navzájom“ je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci OPPS SK-CZ 2007-2013.

ČLENOVIA
Prihraničná oblasť oboch mikroregiónov je výborným priestorom pre spoluprácu. Mikroregióny Bystrická dolina a Povodie Stonávkytak tvoria OK REGION.

CESTOVNÝ RUCH
Príďte navštíviť výnimočné miesta – jedinečný Slovenský orloj, historickú lesnú úvraťovú železnicu, Bystrickú cyklomagistrálu, Ropice Golf Course , Ski areál Řeka...

HISTÓRIA
Máme svoju históriu – je pre nás svedkom doby, majstrom života i hlásateľom uplynulých čias. Tak nezabudnime na významné míľniky, ktoré spájajú našu minulosť s našou prítomnosťou.

KULTÚRA
Tradície či zvyky, hudba i jazyk a v neposlednom rade medziľudské vzťahy tvoria kultúru každého spoločenstva. Ktorésú charakteristické pre OK región?

DOPRAVA
Ako sa k nám dostanete? OK región je naozaj dostupným miestom pre všetkých. Naštartujte auto, sadnite na vlak alebo vytiahnite bicykel!

Komentáre