Servis

Náš SERVIS vám ponúka všetky potrebné informácie. Chcete byť informovaný o najbližších pripravovaných podujatiach, aktuálnom dianí, novinkách, obmedzeniach, počasí...ste na správnom mieste.

Aktuálne pozvánky, plagáty, tlačové správy, reporty, záznamy, videá...

Bystrická dolina – dolina plná zaujímavostí a zážitkov! Chceme vám predstaviť aspoň časť z toho, čo môžete u nás vidieť a zažiť… naživo je to vždy lepšie… tak príďte!

Obce mikroregiónov Bystrická dolina a Povodie Stonávky už na prelome storočí postupne nadviazali spoluprácu vo viacerých oblastiach. Na úrovni mikroregiónov kooperácia naplno začala prípravou spoločných projektov, okrem iných práve aktuálnym INFORMUJME SA NAVZÁJOM.

Prostredníctvom projektu rozvíjame informačné systémy a zlepšujeme informačnú a komunikačnú dostupnosť prihraničného územia Slovenska a Česka.

Komentáre