Všeobecné informácie Bystrická Dolina

MIKROREGIÓN BYSTRICKÁ DOLINA je záujmové združenie 8 právnických osôb /Stará Bystrica, Nová Bystrica, Klubina, Radôstka, Zborov nad Bystricou, Lutiše, Krásno nad Kysucou, Dunajov/, ktorého cieľom je vyvíjanie činností za účelom zaktivizovania regionálnej spolupráce a rozvoja regiónu na územiach združených obcí v rôznych oblastiach, z ktorých pre predkladaný projekt sú relevantné najmä výstavba a rozvoj infraštruktúry, cestovný ruch a turistika. Územie Bystrickej doliny je bohaté na množstvo prírodných, kultúrnych i historických hodnôt. Medzi najvýznamnejšie z nich môžeme zaradiť Múzeum kysuckej dediny - Skanzen vo Vychylovke ako aj Slovenský orloj v Starej Bystrici, ktoré vykazujú vysokú návštevnosť. Na území sú evidované cyklotrasy a aj množstvo turistických chodníkov, avšak informovanosť a vedomosť o nich je na nízkej úrovni. 

Komentáre