Všeobecné podmienky

Všetky textové, grafické a iné obsahové materiály tejto webovej stránky sú chránené autorským zákonom. Rozširovanie obsahu s výnimkou pre to určených dokumentov, je možné len so súhlasom Mikroregiónu Bystrická dolina, resp. prevádzkovateľa stránok.

Mikroregión Bystrická dolina je prevádzkovateľom webových stránok http://www.bystrica-dolina.sk/ (ďalej len stránky). Na stránkach poskytuje informácie ako verejnú službu a vyhradzuje si právo kedykoľvek ich obsah a štruktúru zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.

Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby informácie na stránkach boli aktuálne a preto sú pravidelne upravované a kontrolované. Napriek tomu však prevádzkovateľ nemôže zaručiť nepretržitú presnosť, správnosť a aktuálnosť obsahovej stránky všetkých dokumentov.

Využitie informácií na stránkach mikroregiónu pre vlastnú potrebu a študijné účely je povolené bez obmedzenia. Informácie môžu byť za týmto účelom tlačené, avšak nesmú byť akokoľvek upravované a menené. Publikovať obsah stránok v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa stránok a s uvedením zdroja.

Stránky obsahujú odkazy aj na servery tretích strán. Za obsah týchto serverov prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

Produkty a názvy spoločností uvedené na stránke môžu byť ochrannými známkami alebo servisnými známkami príslušných vlastníkov.

Podmienky použitia môžu byť podľa potreby upravované.

Komentáre